เบอร์มงคล เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมากกว่านั้น

เบอร์มงคล นั้นถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมีบทบาทมากในชีวิตของคนทุกคนและโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องนั้นก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่สำหรับไว้โทรเข้าหรือรับสายในทุกๆ เครื่อง