เบอร์มงคล ตามหลักวันเกิด

เลขที่เหมาะสมกับวันเกิดเรียกว่าหลักทักษาวันเกิด วิธีการเลือกเบอร์หรือการร้อยเรียงเบอร์โทรศัพท์มีหลากหลายรูปแบบ การเลือกขึ้นอยู่กับความชอบและความเชื่อของผู้ที่ใช้งาน