เลขคู่มิตร เกื้อหนุน ส่งเสริมใน เบอร์มงคล

เลขคู่มิตรหมายถึงตัวเลข เบอร์มงคล ที่อยู่คู่กันแล้วเกิดผลดีหรือมีความหมายไปในทางบวก เหมาะสำหรับการใช้งานพระเคราะห์คู่ ดาวพระเคราะห์ต่างๆ